Vergoedingen

logo_verzekeraarsDe zorgverzekeraars hebben het volledige kunstgebit opgenomen in het basispakket. Ik heb contacten met alle zorgverzekeraars. Dit wil zeggen dat iedereen met een kunstgebit in aanmerking komt voor een gehele of  gedeeltelijke vergoeding.

De vergoeding vanuit de basisverzekering heeft wel consequenties voor het verplicht eigen risico die iedereen in Nederland heeft. Dat wil zeggen dat de eerste  € 385,-  aan ziektekosten zelf betaald dient te worden aan uw zorgverzekeraar

Voor de volledige Prothese geldt een vergoeding van 75% uit de basisverzekering, de overige 25% moet u zelf betalen. Heeft u het bovengenoemd eigen risico nog niet gebruikt dan komt deze hier bij op. Als u een aanvullende verzekering heeft dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar u het volledige nieuwe gebit voor 100% vergoed.

Voor de Noodprothese geldt hetzelfde als bij de volledige prothese. De vergoeding die u krijgt is sowieso 75% uit de basisverzekering, maar heeft u een aanvullende tandartsverzekering dan kan dit oplopen tot 100% vergoeding.

De reparatie van een volledige prothese wordt voor 90% vergoed uit de basisverzekering. Dus bij een breuk of een kapotte tand. Gaat het hier om een plaatje of een frame dan ligt de hoogte van de vergoeding aan uw aanvullende tandartsverzekering dit is niet opgenomen in de basis verzekering.

Het opvullen/rebasen van uw volledige prothese wordt ook voor 90% uit uw basisverzekering vergoed. Dit geldt ook voor het opvullen van een prothese op implantaten. Wanneer het een plaatje of een frame betreft is de vergoeding geheel afhankelijk van uw aanvullende tandartsverzekering.

De gebitsprothese op implantaten (klikgebit) wordt voor een deel vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandeling Percentage eigen bijdrage:

  1. De kosten van reparaties en rebasingen van reguliere prothesen en klikgebitten. Eigen bijdrage van 10%
  2. Een klikgebit in de bovenkaak (inclusief mesostructuur, omvormingen en toeslagen van een vervangingsklikgebit). Eigen bijdrage van 8%
  3. Een klikgebit in de onderkaak (inclusief mesostructuur, omvormingen en toeslagen van een vervangingsklikgebit). Eigen bijdrage van 10%
  4. Op basis van de een circulaire van de NZA is er een eigen bijdrage berekend voor een J50. Dit geldt voor een klikgebit onder of boven en tegelijk een conventionele prothese boven of onder. Eigen bijdrage van 17%
  5. Een conventionele prothese Eigen bijdrage van 25%
    * Let op, u kunt naast de nota voor de eigen bijdrage in sommige gevallen nog een nota van het eigen risico verwachten.

Bekijk hier de tarievenlijst tandtechniek

Bekijk hier de prestatiecodes mondzorg

Zijn er vragen over de vergoedingen neem dan gerust contact met me op of kom langs aan de Kastanjelaan 11b in Hengelo (Gld.)
Tel.: 0575 – 46 26 40

Neem contact met mij op